Yükseltme Sınavlarına Giriş Yapacak İş Güvenliği Uzmanlarının Dikkatine!

Yükseltme Sınavlarına Giriş Yapacak İş Güvenliği Uzmanlarının Dikkatine!

 Bilindiği üzere iş güvenliği uzmanlığı sınıf yükseltme hakkı tanınan kişiler,  ilgili Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde yapılacak iş güvenliği uzmanlığı sınavlarından en fazla ikisine katılarak bu haklarını kullanabilirler. Ancak aşağıdaki uyarılara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 1.      Kanun ve Yönetmelikte açık bir şekilde belirtildiği üzere hiçbir borçlanma prim gün hesabına katılmayacaktır.

Örnek:  Askerlik borçlanması, doğum borçlanması vb.

2.      Bir ay içerisinde kişi adına  farklı işyerlerinden yatırılan primlerin toplamı,  en fazla 30 prim günü olacak şekilde hesaplanacaktır.

 Örnek: Bir kişi adına Haziran ayında A işyeri 30 gün; B işyeri 30 gün ve C işyeri 30 gün olmak üzere toplam 90 gün prim yatırılmışsa, prim günü hesabında ilgili ay için en fazla 30 günü değerlendirmeye alınacaktır. Mükerrer olan diğer günler prim gün sayısında hesaba katılmayacaktır.

Kaynak : http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=duyuru&id=sinav_ek_duyuru

Gelen aramalar:

  • b sınıfı iş güvenliği yükseltmek için hesaplama
  • İÇE GÖREVLENDİRME İLE İŞ GÜVENLİĞİ YÜKSELTME SINAVINA GİRİLEMEZ Mİ
  • iş güvenliği uzmanı B yükseltme
Bu sayfayı google da beğenmek istiyorsanız
tıklayın.
Yer işareti koy permalink.